Sivut

keskiviikko 25. maaliskuuta 2020

Mitä tarkoittaa infografiikka?
Uusi käsite infografiikka


En olllut aiemmin kuullut käsitettä infografiikka. Sinänsä nimestä on helppo ymmärtää, mitä käsite tarkoittaa; kyseessä on graafinen esitys, joka antaa informaatiota.

Infografiikka välittää tietoa, vakuuttaa ja viihdyttää. Infografiikassa voi olla kuvituksen lisäksi tekstiä ja numerointia. Teksti saattaa sisältää kehotuksen, jossa lukijaa kehotetaan toimenpiteisiin.
Kuvitus on tiedon visualisointia, ja saattaa sisältää esimerkiksi diagrammeja eli kaavioita.


Infografiikka sopii visuaalisille oppijoille


Oppimistyyli on tiedostamaton taipumus käyttää tietynlaisia oppimisstrategioita tai opiskelutapoja. 
Voit olla oppijana visuaalinen, auditiivinen tai kinesteettinen.


Suurin osa ihmisistä on visuaalisia oppijoita.
Visuaaliset oppijat oppivat näkemällä asioita, ja muistavat muistiinpanonsa kuvina; missä kohtaa sivua jokin tieto on sijainnut, tai oliko muistiinpanon viereen piirretty pieniä kukkasia tai poutapilviä.
Visuaaliset oppijat tekevät piirroksia ja ajatuskarttoja. He toivovat oppimistilanteissa näkevänsä asiat havainnollistavina kuvina.


Jos visuaalinen oppija opettelee esimerkiksi ratsastamaan, hän ei välttämättä hahmota ratsastuksenopettajan neuvoja, vaan oppii, kun näkee jonkun suorittavan niitä.Nettisivuillemme valmistamani ohje käsihygieniasta.Mihin infografiikan teho perustuu?


Infografiikan teho perustuu siihen, että ihminen hahmottaa ja oppii asioita visuaalisesti.

Esimerkiksi luvut on paljon helpompi hahmottaa, kun tieto on visualisoitu. Ihminen pystyy tutkimusten mukaan myös muistamaan kuvat paremmin kuin sanat, joten infografiikan keinoin opetettu tieto moninkertaistaa tiedon säilymisen lukijan muistissa.


Minä oppijana 


Olen luullut olevani visuaalinen ihminen, mutta kuulunkin yllättävästi joukkoon "sisäisesti kineettinen oppija". Asioiden pitää "tuntua joltain sisällä", jotta muistan sen jatkossa.
Kinesteettisellä oppimisella tarkoitetaan tuntohavaintoon perustuvaa oppimista. Opin parhaiten tunnustellen ja kokemuksen kautta.
Minulle on tärkeää, miltä jokin asia, esine tai liike tuntuu. Oppimisympäristöni pitää tuntua mukavalta.
Minulle on tärkeää, miten koen oppimani, ja muistan oppimani parhaiten, kun saan kytkettyä uuden asian johonkin aiemmin kokemaani.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti