Sivut

sunnuntai 9. helmikuuta 2020

Taitto | Mikä on Grid System?Mitä tarkoittaa taitto?Käsite taitto oli minulle täysin vieras. Ajattelin sen tarkoittavan lehden taittamista, kokonaista aukeamaa ja tekstin sijoittelua aukeaman sivuille. 
Taitto tarkoittaa kuitenkin jotain aivan muuta.
Taitto on tekstin ja visuaalisten elementtien sommittelua julkaisuun, esimerkiksi lehden sivulle tai nettisivuille.

Hyvän taiton tunnistaa helppolukuisuudesta, puhuttelevuudesta ja informatiivisuudesta.

Taitto-ohjelma on esimerkiksi Adobe InDesign.
Painotuotteissa yksikkö on sivu, ja parina siitä muodostuu aukeama.
Nettisivualustoilla on usein jo valmiiksi määritelty taitto, ts. elementtejä pystyy siirtelemään rajatuille alueille. Verkossa taiton tulee olla helppoa selailla ja navigoinnin sivuilla tulee olla vaivatonta ja helppoa.

Taitto muodostuu seuraavista elementeistä:


  • typografia (otsikot, leipäteksti, kuvatekstit, luettelot jne)
  • kuvat (valokuvat ja kuvitukset)
  • graafiset elementit (värit, väripalkit, viivat, logot)

Lisäksi voidaan käyttää stanssauksia ja muita erikoistehosteita kuten foliointia.


Eri taittotyylejä 
Erilaisille taittotyyleille löytyy vakiintuneita nimityksiä. Nimet viittaavat sisällön sommittelutapaan ja rakenteeseen.
Dynaaminen taitto
Jutut ja kuvat ovat sivulla epäsymmetrisesti hajallaan ja sivun ulkoasu vaihtelee päivittäin.
Juoksutaitto
Jutut juoksutetaan palstoille peräkkäin. Otsikot ovat yleensä vain yksipalstaisia.
Lohkotaitto
Jutut ja kuvat ovat lohkon muodossa.
Sirkustaitto
Useita erilaisia kirjaintyylejä ja -kokoja ja kuvia samalla sivulla tarkoituksellisessa epäjärjestyksessä.
Focus-taitto
Jokaisella sivulla on jokin erityinen huomiopiste.
Symmetrinen taitto
Jutut ja kuvat ovat sivulla symmetrisesti toisiinsa nähden.
Staattinen taitto
Aineisto on sivulla jäykän kaavamaisesti päivästä toiseen.
Horisonttitaitto
Sivun leveyssuuntaisuutta korostava taitto.
Vertikaalitaitto
Taitto, jonka ulottuvuus on suurempi korkeus- kuin leveyssuunnassa.
Pyramiditaitto
Isot ilmoitukset sijoitetaan sivun alalaitaan ja toimituksellinen aineisto sivun yläosaan.
Lähde: graafinen.com
Uusi käsite Grid System


Taittotyön pohjana käytetään usein gridiä eli asettelupohjaa.Melko rytmikäs ja yksinkertainen Grid-pohja.
Grid-harjoitus.
Tällä viikolla tullut Koiramme-lehti pääsi käsittelyyn. Voimme todeta, että käytössä on yksinkertainen grid, ja kuvat ovat aina kahden tai kolmen palstan levyisiä.Grid muodostuu palstaväleistä, palstoista sekä riviväleistä ja riveistä eli pysty- ja vaakalinjoista. Grid näkyy siis taittajalla siinä vaiheessa, kun taittaja sommittelee elementtejä julkaisuun, mutta se ei näy enää loppukäyttäjälle.
Gridin tarkoituksena on säilyttää yhtenäinen linja koko julkaisussa.

Kapeista palstoista muodostettu grid, jossa otsikot ovat kuvituksenomaisia pystysuuntaisia palkkeja.
Pinterestistä löytyi taas varsin kattava otos kaikenmoista taitosta ja grideistä:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti